Κοινωνική Ευθύνη

Η Top Form Hellas από πολύ νωρίς δραστηριοποιήθηκε στο πολύ σημαντικό θέμα προστασίας του περιβάλλοντος με την εφαρμογή προγράμματος ανακύκλωσης χαρτιού. Το συγκεκριμένο σχέδιο αφορούσε ανακύκλωση χαρτιού από εταιρείες πελάτες μας.

Το πρόγραμμα ανακύκλωσης χαρτιού εφαρμόσθηκε από το 1993 ως το 1999. Την περίοδο αυτή συγκεντρώσαμε 149.266,5 κιλά χαρτί από τις εταιρείες πελάτες, δηλαδή το ισοδύναμο 2.764 δέντρων (54 κιλά ανακυκλωμένο χαρτί = 1 δέντρο).
Σήμερα εφαρμόζουμε ενδοεταιρικό πρόγραμμα ανακύκλωσης.

Πιστεύουμε ότι η εμπειρία και η γνώση του χαρτιού, είναι πολύ σημαντικές για την χάραξη στρατηγικής και εφαρμογής προγράμματος ανακύκλωσης του.

 

 

 

H Εμπειρία της Τοp Form Hellas στην ανακύκλωση χαρτιών γραφείου

Τι μπορείτε να κάνετε για τη σωστή χρήση του χαρτιού

Πανεπιστήμιο Χαρτιού