Παρουσίαση 2print - Top Form Hellas- 2print Introduction

Παρουσίαση της πλατφόρμας 2print.gr, για την έγκριση από τον υπεύθυνο προμηθειών.